Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Nasrėnų kaimas, LT-97330, Kūlupėnų seniūnija, Kretingos rajonas

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 m. Jo įkūrimo iniciatoriai yra; tuometinis Kretingos muziejaus direktorius Juozas Mickevičiaus, Kretingos kraštotyrininkas Ignas Jablonskis ir iš šio krašto kilęs akademikas Adolfas Jucys. Iki 1990 m. muziejus priklausė Kretingos muziejui, buvo jo filialas. 1990 m. muziejus tapo pavaldus Kūlupėnų seniūnijai, kurios teritorijoje jis ir buvo. 1996 m. muziejus įregistruotas Kretingos r. savivaldybėje (steigėjas – rajono savivaldybė). Pilnas muziejaus pavadinimas – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Muziejaus direktorius Algis Čėsna. 1999 11 04 muziejus įregistruotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įsakymu Nr-473. Muziejaus kodas 188206780.
2009 m. gruodžio 17 d. Nr. T2 – 366 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nauji Muziejaus nuostatai ir pagal juos Muziejus tapo viešasis juridinis asmuo, turintis savivaldybės muziejaus statusą, nuostatus, antspaudą, nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
M. Valančiaus muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą, jo darbus 1850–1875 m. Ekspozicijoje rodomos M. Valančiaus knygelės, čia yra ir jo asmeninių daiktų-stalo įrankių, stalo servitėlė, sofa, kuria jis naudojosi gyvendamas Varniuose, skrynia, kurią M. Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui) 1868 m. Sodyboje puikuojasi M. Valančiaus XVIII a. klėtis – liaudies architektūros paminklas. Penkių kamarų klėtelėje įrengtos etnografinės ekspozicijos: šeimininkės svirnelis, mergos kamara, grūdinė. Klėtis 1988 m. Kūlupėnų seniūnijos rūpesčiu buvo restauruota.


Paslaugų kainos
Muziejaus lankymas (1 bilietas):
suaugusiesiems – 3 Lt;
moksleiviams, studentams – 2 Lt;
pensininkams – 2 Lt;
asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygio netekimas 45 ir daugiau procentų, vaikų globos namų auklėtiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams – įėjimas nemokamas.
Teminė ekskursija po muziejų ir sodybos teritoriją (1 val.):
suaugusiesiems – 15 Lt;
moksleiviams – 10 Lt.

Tel. (8 445) 48 722 El. paštas muziejus@nasrenai.lt

Darbo laikas:
trečiadieniais – sekmadieniais 9–17 val.

Trumpa M. Valančiaus biografija
Motiejus Valančius, ketvirtas vaikas šeimoje, Mykolo ir Onos Valančių sūnus, gimė 1801 m. vasario 28 d. Telšių pavieto, Salantų parapijos Nasrėnų kaime. Motiejus Valančius mokėsi Žemaičių Kalvarijos dominikonų gimnazijoje (1816–21), vėliau (1822–24) – Varnių ir Vilniaus (1824–28) kunigų seminarijose. 1828 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus katedroje buvo įšventintas kunigu. Dirbo kapelionu Mozyriaus (dabar Baltarusija, Gomelio sritis), Kražių (1834–40) mokyklose. Profesoriavo Vilniaus (1840–42) ir Sankt Peterburgo (1842–44) Dvasinėse akademijose. Nuo 1845 iki 1850 metų – Varnių kunigų seminarijos Rektorius. 1850–75 metais vadovavo Žemaičių vyskupystei. Ganytojas mirė 1875 m. gegužės 17 d., palaidotas Kauno Arkikatedroje-bazilikoje. Per 25 vyskupavimo metus vyskupas M. Valančius įšventino 550 klierikų kunigais, daugiau kaip 900 000 vaikų suteikė sutvirtinimo sakramentą, pastatydino 49 bažnyčias. Būdamas Žemaičių vyskupu, rūpinosi parapijinių lietuviškų mokyklų, bibliotekėlių, knygynėlių steigimu. 1858 metais pradėjo Blaivybės akciją: lietuviai per dvejus metus sumažino alkoholio vartojimą net 8 kartus! Prasidėjus lietuviškos spaudos draudimui (1864–1904), suorganizavo knygų lotyniškais rašmenimis leidybą ir vadovavo knygnešiams. M.Valančius parašė apie 50 knygų: ,,Žemaičių vyskupystė” 1, 2 d., ,,Kantičkos‘‘, ,,Vaikų knygelė‘‘, ,,Paaugusių žmonių knygelė”, ,,Palangos Juzė‘‘, ,,Pasakojimas Antano Tretininko” ir kt. Jis – lietuvių literatūros prozos pradininkas, pirmasis knygų vaikams rašytojas, pedagoginės minties skleidėjas, pirmasis lietuvis, aprašęs šventųjų gyvenimus.
 

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!

Palikite komentarą

1
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.
  • Vardas*
  • El. paštas*

    (nebus publikuojamas)
  • Tinklapis
  • Komentaras*
Loading map..