Uolainė (latv. Olaine)

Uolainė (latv. Olaine)

Galerija

Uolainė (latv. Olaine)

Uolainė (latv. Olaine) – miestas Latvijoje, 20 km į pietus nuo Rygos.

Uolainės istorija glaudžiai susijusi su Rygos ir senosios Europos prekybos ir pašto kelių artumu. Miesto istorija nėra labai ilga – tik XVII a. Misos intako, Uolainės upelio, krante buvo pastatyta bažnyčia. Parapija gavo Uolainės pavadinimą. Dabar Uolainės pavadinimą yra perėmęs miestas, o istoriniu centru yra tapę Jaunolainiai.

Šiuo metu Uolainės teritorija yra netoli istorinės Vidžemės ir Kuržemės ribos ir užima 6,8 km², mieste gyvena apie 13 tūkst. žmonių.

Apie miesto plėtimąsi galima pradėti kalbėti nuo 1956 m., kai Uolainėje prasidėjo naujų gamyklų statyba. 1959 m. likvidavus klijų gamyklą Rygoje, ji buvo perkelta į naujas patalpas Uolainėje. 1963 m. durpių gamyklos darbininkų kūrimasis tapo ir Uolainės miesto kūrimusi ir išlaikė šį statusą iki 1967 m. vasario 20 d., kai 332 ha dydžio teritorija su 7000 gyventojų gavo miesto teises.

1960–1980 metai yra Uolainės vystymosi metai. Jau aktyviai dirbo didžiosios įmonės – plastmasių perdirbimo gamykla, cheminių reagentų gamykla, eksperimentinė klijų gamykla, vyko cheminių medikamentų gamyklos statyba. Įdomu, kad tuo metu Uolainėje dirbo vienintelė Latvijoje įstaiga, gydanti nuo alkoholizmo – Uolainės darbo profilaktoriumas.

Svarbias permainas miestui atnešė 1990 metų pradžia. Visos Uolainės įmonės priklausė SSRS pramonės kompleksui ir jų gamybos mastai augo iki pat 1990 metų. Po 1991 metų gamyba didžiosiose gamyklose sumažėjo. Keičiantis ekonominei ir politinei situacijai, greitai plėtėsi privatus sektorius.

Iki 1991 metų Uolainėje veikė didžiosios įmonės: plastmasių perdirbimo gamykla, cheminių medikamentų gamykla, eksperimentinė klijų ir želatinos gamykla, cheminių reagentų gamykla.
Šiuo metu Uolainė tampa puošni, plėtojama infrastruktūra – sistemingai daroma viskas, kad gyventojai jaustųsi puikiai ir suvoktų Uolainę, kaip savo namus ir šių dienų Latvijos miestą.

Miestas užmezges partnerystės ryšius su Anykščiais.
 

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Loading map..