Balduonė (latv. Baldone)

Balduonė (latv. Baldone)

Galerija

Balduonė (latv. Baldone)

Balduonė (latv. Baldone) – miestas Latvijoje, 33 km nuo Rygos. Savivaldybės centras. Balduonę kerta valstybinės reikšmės keliai Ryga – Skaistkalnė ir Daugmalė – Iecava.

Balduonės teritorija yra apgyvendinta jau nuo akmens amžiaus, kaip liudija archeologiniai tyrinėjimai. XV a. istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėtas Balduonės gydomasis šaltinis. XVII a. Balduonėje kūrėsi miestas. 1648 m. netoli sieros šaltinio pastatytas dvaras ir įrengta pirmoji Kuržemės hercogystės geležies krosnis. Vėliau Balduonėje įrengta inkarų ir vinių kalykla, pabūklų liejykla, stiklo lydykla, drobių ir linų audyklos.

Nuo XVIII a. pabaigos Balduonė žinoma kaip kurortas. 1796 m. Balduonėje įrengta sieros šaltinio gydykla. Kurorto reikšmė itin sumažėjo po Kemerų kurorto atidarymo 1838 m.

Miesto teisės Balduonei suteiktos 1991 m.

2009 m. Balduonės krašte gyveno 4970 žmonių, iš kurių 81,4 % – latviai, 12,5 % – rusai, 3,5 % – gudai, 1,9 % – lenkai.
 

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Loading map..