Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia

Kretingalė, Klaipėdos raj.

Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia

Ji sta­ty­ta 1792 m., re­mon­tuo­ta 1875 m. Įdo­mi baž­ny­čios archi­tek­tū­ra: į bal­tą tin­kuo­tų ply­tų fa­sa­dą tar­si įmū­ry­tas rau­do­nų ply­tų ke­tur­kam­pis bokš­tas su aštuoniakam­pe vir­šū­ne. Fa­sa­do vir­šu­ti­niuo­se kam­puo­se – pinakliai. Baž­ny­čio­je ku­ni­ga­vo daug švie­suo­lių, ku­rie kė­lė bal­są prieš lie­tu­vių vo­kie­ti­ni­mą, rū­pi­no­si lie­tu­viš­kų raš­tų spausdinimu. Ma­no­ma, kad 1850–1869 m. Kre­tin­ga­lė­je gy­ve­no ku­ni­gas Jo­ha­nas Fer­di­nan­das Kel­kis, pir­mo­jo lie­tu­viš­ko laik­raš­čio lei­dė­jas, palaidotas Kisinių kaimo kapinaitėse.

Informacijos šaltinis 

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!

Palikite komentarą

1
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.
  • Vardas*
  • El. paštas*

    (nebus publikuojamas)
  • Tinklapis
  • Komentaras*
Loading map..