Šv. Gertrūdos bažnyčia ( Gotikinė )

Laisvės al. 101A, Kaunas

Šv. Gertrūdos bažnyčia

Šv. Gertrūdos bažnyčia (ir rokitų, šariečių ir dabar marijonų vienuolynas).
Šv. Gertrūdos bažnyčia pastatyta XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje (bokštas - XVI a. viduryje.), tuo metu ji buvo ant kalniuko, už miesto, šalia kelio vedančio į Vilnių. Šalia jos įvairiu laiku veikė trys -rokitų, gailestingų seserų (šariečių ir marijonų.-vienuolijos. Jos globėja Šv.Gertrūda iš Brabanto, krikščionio Pipino ir Irenos duktė, gyveno septintajame šimtmetyje (šventė kovo 17d.). 1503 m. LDK kunigaikštis Aleksandras dovanojimo raštu šia "koplyčią" atidavė Kauno parapinei bažnyčiai.
Gotikinė Šv. Gertrūdos bažnyčia - vienanavė, beveik kvadratinė (9,2 x 9,16 m), su siauresne presbiterija, užbaigta disimetriška trisiene apside. Pietų šonu šventovė pasisukusi i gatvelę, tada vedusią link miesto Skitų (totorių) vartų, todėl nuo šios gatvelės puikiai apžvelgiami pietų, rytų ir vakarų fasadai yra puošniausi, tuo tarpu šiaurinėje sienoje nėra net lango.
Iki XVIII a. vidurio ja rūpinosi Kauno parapinės bažnyčios klebonai. 1750m. birželio 25d. Vilniaus vyskupas Mykolas Jonas Zenkevičius prie Šv. Gertrūdos bažnyčios leido įsikurti rokitams -vienuoliškai brolijai vadinamai pagal Šv. Roką (visų ligonių, ypač sergančių maru, globėjas). Rokitų regula, be trijų vienuoliškų įžadų (neturtas, klusnumas, skaistumas), įpareigodavo brolius rūpintis vargšais ir sergančiais. Brolijos fundatorius. Rokitai, pasistatę medini vienuolyną ir vyrų, bei moterų ligonines, kurį laiką ramiai darbavosi, o 1785 - 1794 metais iš esmes pertvarkė bažnyčios vidų; vietoj senųjų medinių altorių buvo sumūryti trys altoriai, sakykla, choras ant dviejų piliorių, papuošti gipsinėmis statulomis ir lipdiniais. Restauruotas sis puikus vėlyvojo baroko įrangos ansamblis dabar yra pagrindinis bažnyčios interjero akcentas.
1795 m. Lietuvai netekus valstybingumo bažnyčia ir vienuolynas smarkiai nukentėjo. M. Valančius "Pastabose pačiam sau" p.115 rašo, kad "per ilgą laiką pritrūko norinčių tapti rokitais, paskutinysis senelis Pranciškus Milkauskis išsižadėjo ligonines 1824m. lapkričio 28d. bažnytėlę su ligonine atidavė "Gailestingosioms seserims". Šios vienuolės Kaune buvo vadinamos sarietėmis (pr. Charite - gailestingumas), tęsė labdaringąją rokitų veiklų nors carine valdžia ją visokiais budais ribojo. 1842 m. rugpjūčio 8 d. visas kongregacijos turtas su ligonine buvo konfiskuotas. 1866m. panaikinta ir Gailestingųjų seserų kongregacija. Bažnytėlė sunkiai vegetavo iki pat 1922m., kai ji su visu turtu buvo perduota Nekaltojo prasidėjimo marijonų kongregacijai. Tuomet marijonai pasistatė naują mūrinį vienuolyną pagal savo vienuolijos poreikius, šiek tiek pakeitė bažnyčios interjerą (pakeitė epistolos pusėje esančio Šv. Roko altoriaus globėja - jis tapo Šv.Vincento Pauliečio altoriumi).
Prasidėjus tarybinei okupacijai, Šv. Gertrūdos bažnyčia ir vienuolynas 1948m. rugsėjo 30d. buvo uždaryti. Bažnyčioje įrengta sveikatos ministerijai priklausiusi medicinos technikos parduotuvė, kuri veikė iki 1987m. Tais metais pradėti archeologiniai ir architektūriniai Šv. Gertrūdos bažnyčios ir aplinkos tyrimai, užbaigti 1989m. Šv. Gertrūdos bažnyčia kartu su vienuolyno pastatais 1992m. sugražinta Nekaltojo prasidėjimo marijonų kongregacijai. Šiuo metu jau užbaigta sudėtinga ne tik bažnyčios, bet ir vienuolyno renovacija.
Pati didžiausia sakraline vertybe Šv. Gertrūdos bažnyčioje yra kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, anksčiau buvęs Viešpaties Jėzaus koplyčioje ir nuo seno garsėjęs tikinčių patiriamomis malonėmis. Gali būti, kad i ši koplyčią kryžius kadaise pateko iš Paparčių bažnyčios. 1948-1995m. šis kryžius kabėjo Arkikatedros bazilikos altoriuje, dabar vėl Šv. Gertrūdos bažnyčioje - bokšto koplyčioje. 1997m. Šv. Gertrūdos bažnyčiai dailininkas Vaidotas Kvašys sukūrė originalias Kryžiaus kelio stotis iš akmens masės, kurios darniai įsijungė į šventovės interjerą.
Šv. Gertrūdos bažnyčia yra savitas, unikalus gotikos paminklas, vertas dėmesio tiek pačių kauniečių, tiek Kauno svečių. Bažnyčioje vyksta pamaldos sekmadieniais, šalia veikia Marijonų vienuolynas ir marijonų talkininkų organizacija.
 

Laisvės al. 101A, Kaunas
Tel.: +370 37 229 965
vbrilius@baifoteka.lt
Darbo valandos: I-VII 10.00-18.00
 

Daugiau informacijos: http://visit.kaunas.lt

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!

Palikite komentarą

1
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.
  • Vardas*
  • El. paštas*

    (nebus publikuojamas)
  • Tinklapis
  • Komentaras*
Loading map..