Kauno IX forto muziejus Kauno lankytinos vietos

Žemaičių pl. 73, Kaunas

1879 m. liepos 7 d. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį Kauno tvirtovei statyti. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1914 m.) Kauno miestas buvo apjuostas devyniais fortais, tarp jų esančiomis baterijomis ir kitais gynybiniais įtvirtinimais. Kaunas tapo carinės Rusijos imperijos pirmos klasės tvirtove.

Fortas prie Kumpės palivarko, pastatytas pagal naujausią profesoriaus K. Veličkos 1897 metų projektą, tapo pirmąja šio projekto realizacija. Forto statybos vyko 1903–1911 metais.

Sprendimas dėl didelio forto, gavusio devintą eilės numerį, statybų Linkuvos įtvirtinimų priekyje, taip pat dėl dviėjų mažų fortų buvo priimtas įvertinant Linkuvos aukštumų strateginę svarbą tiek IV skyriaus, tiek ir visos tvirtovės gynybai. Forto statyboms buvo išleista apie 850 000 rublių.

Fortas yra penkiakampio formos, visi jo kazematai betoniniai, kareivinių fasadas – plytinis. Įvertinant Kronštato bandymus, kazematų sienų plotis nuo 1,5 iki 2,1 m, šiame forte įrengti šarvuoti stebėjimo postai.

Fortas apsuptas griovio su kontreskarpine siena, kurioje įrengtas vienas dvigubas ir du viengubi kofrai. Forto pylimų aukštis – 6,9 m. Centrinėje forto kapitalėje įrengtas vidinis traversas su centrine poterna. Dvigubas kofras poterna sujungtas su forto pylimu bei kareivinėmis, prie poternos priglaustas šaudmenų sandėlis. Kontreskarpinėje sienoje nutiestos galerijos, sujungiančios kofrus, taip pat turinčios išėjimus į užnugario dalį. Galerijos aprūpintos kontrmininiais kanalais. Kairioji poterna jungia kareivines su kairiuoju kofru. Pati trumpiausia poterna – dešinioji, ji neturi sujungimo su kareivinėmis.

Prie centrinės ir kairiosios poternų išdėstytos prieššturminės artilerijos slėptuvės ir šaudmenų sandėliai. Čia buvo saugomi šaudmenys kaponierinėms patrankoms, dvylikai 6 colių patrankų bei keturioms prieššturminėms patrankoms. Sandėliuose buvo sumontuoti šaudmenų pakėlimo mechanizmai ir šarvuoti stebėjimo postai. Faso traverse įrengta papildoma prieššturminių patrankų slėptuvė.

Fortas turi vieną pėstininkų pylimą, nes sunkioji artilerija forte nenumatyta. Forto kampuose įrengti barbetai prieššturminiams pabūklams, žemės aparelės. Forto kareivinės dviaukštės, pastatytos iš betono, fasadui naudojant plytas. Kareivinės susideda iš 14 kazematų, skirtų įgulai, sanitarinio mazgo, elektrinės kazemato, pagalbinių sandėliukų. Pirmojo aukšto kazematai atlikdavo šias funkcijas: karininkų kambarys, kanceliarija, karininkų kambarys, tvarstomasis, valgykla, virtuvė su sandėliu, elektrinė. Antrojo aukšto kazematai buvo skirti kareiviams.

Kraštiniai antrojo aukšto kazematai turi išėjimus į stebėjimo postus. Du tarpiniai puskaponieriai keturiems pabūklams buvo išdėstyti kraštiniuose kareivinių kazematuose. Forte pastatytas tik dešinysis tarpinis puskaponieris, kairiojo puskaponierio vaidmenį atlieka laužytas kareivinių fasadas bei patrankų ambrazūros antrajame aukšte. Prie puskaponieriaus įrengtas šaudmenų sandelis ir šaulių galerija.

Fortas buvo aprūpintas ventiliacijos sistema bei elektros energija. Forto elektrinės pagaminama elektra buvo tiekiama į visus forto kazematus ir naudojama patalpoms apšviesti, ventiliatorių darbui, vandeniui pumpuoti iš šulinių, taip pat grioviams apšviesti naktinės gynybos metu. Forto ginkluotė susidėjo iš 28 lengvųjų patrankų, keturiolikos 57 mm kaponierinių patrankų, 4 varinių mortyrų ir keturių Maksimo kulkosvaidžių.
IX fortas šiomis dienomis

I pasaulinio karo metais fortas praktiškai nenukentėjo. Pokario metais jo teritorijoje įsikūrė miesto kalėjimo filialas, 1940–1941 metais – NKVD kalėjimas. 1941–1944 metais forte veikė mirties stovykla, kurioje buvo masiškai naikinami žydų tautybės žmonės iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Po to kurį laiką fortas buvo naudojamas žemės ūkio produkcijai saugoti. Naują forto istorijos puslapį atvėrė muziejaus įkūrimas 1958 metais. Šiuo metu forte įsikūręs respublikinės reikšmės Kauno IX forto muziejus, kuriame veikia įvairios tematikos ekspozicijos. Dvi muziejaus salės panaudotos Kauno tvirtovės bei Pirmojo pasaulinio karo istorijos ekspozicijoms. Fortas aktyviai restauruojamas, visi kazematai lankomi lankytojų.

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!

Palikite komentarą

1
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.
  • Vardas*
  • El. paštas*

    (nebus publikuojamas)
  • Tinklapis
  • Komentaras*
Loading map..