Angelų kalva

Trakų raj.

Angelų kalva

Angelų kalva

LIETUVOJE, NETOLI TRAKŲ, ĮKURTA ANGELŲ KALVA

2010 metais, rugsėjo 12 d. Lietuvoje, netoli Vilniaus esančių Trakų miestelio, garsėjančio savo ežerais ir istorine bei kultūrine praeitimi, įsikurta Angelų kalva šventė vienerių metų sukaktį. Vaizdingoje vietovėje apsilankiusių žmonių maldų jau klauso dvidešimt penki didingi ąžuoliniai angelai, simbolizuojantys Meilę, Tikėjimą, Viltį, Dvasios ramybę, Dvasios tvirtybę, Sveikatą bei kt. krikščioniškąsias vertybes.

Pradžia
2009 metais Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ narių Dominykos Dubauskaitės Kairevičienės ir Lolitos Piličiauskaitės Navickienės idėją, šalia Trakų įkurti „Angelų kalvą“, vainikuojančią vienoje eilėje išsidėsčiusių svarbiausių Trakų statinių – Švč. Dievo Motinos gimimo cerkvės, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir Salos pilies seką, nuoširdžiai palaikė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Kelių žmonių idėja virto pilietiškumą, vienybę ir santarvę skatinančiu projektu. Angelų kalvos kūrime panoro dalyvauti pavieniai asmenys, šeimos, bendruomenės, kolektyvai, įvairių profesijų ir likimų žmonės iš Trakų krašto bei visos Lietuvos. Tais pačiais metais į Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejų atvykusi Trakų miesto partnerio Rainės (Vokietija) delegacija susižavėjo šia trakiečių iniciatyva ir nusprendė taip pat prisijungti prie gausaus būrio fundatorių. Vieni jų pademonstravo pilietiškumo pavyzdį. Tai – Trakų rajono policininkai, beveik visi (89 asmenys) parėmę savo lėšomis pasirinkto Dvasios stiprybės angelo kūrimą.
Pirmąsias 17-ka krikščioniškąsias vertybes simbolizuojančių, beveik penkių metrų aukščio angelų skulptūrų sukūrė žymaus Lietuvos tautodailininko Algimanto Sakalausko sutelktas būrys menininkų, vėliau prie šio projekto prisijungė žymūs drožėjai iš visos Lietuvos.

Vis daugiau norinčių
Pasak projekto iniciatorių, pradžia buvo nelengva, tačiau žmonės suprato, kad šviesios idėjos dėka norima sukurti sakralią erdvę, iš kurios sklindantys gėrio ir palaimos spinduliai apšvies visą šalį, suteiks dvasios stiprybės, vilties, tikėjimo.
„ - 2009-aisias ieškojome norinčių tapti Angelų globėjais“, – vienbalsiai teigia Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė ir Lolita Piličiauskaitė Navickienė - o 2010 metų krizės paliestą pavasarį kai kurie žmonės patys panoro įkurdinti kalvoje savo angelus, globojančius gyvenime daug svarbių dalykų. Štai šešioms verslininkėms skulptorius Algimantas Sakalauskas sukūrė Gyvenimo džiaugsmo angelą, Trakų savivaldybė fundavo Trakų krašto globos angelą, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas – Atgimimo angelą, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, jungianti apie puspenkto šimto šalies seniūnų, nutarė funduoti Lietuvos seniūnų vienybės angelo kūrimą. Mokslo ir prasmingų žinių angelas kalvoje „nutūpė“ Vilniaus Tarptautinės Teisės ir Verslo mokyklos bendruomenės iniciatyva. O „Trakų kooperacijos prekybos“ kolektyvas parėmė skulptūros, simbolizuojančios Kantrybę atsiradimą.“
Žinia, apie šalia Trakų kuriamą Angelų kalvą buvo skleidžiama ir už Lietuvos ribų. Joana Kuras,
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkė, šioje sakralioje erdvėje įkurdino asmeniškai svarbią vertybę simbolizuojantį Tiesos angelą.

Dovana senjorams
Kraštiečių mylimas ir gerbiamas monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, 2010-aisiais atšventęs 85-erių metų jubiliejų, nutarė Angelų kalvoje įkurdinti Senjorų angelą, prie kurio ant suoliuko prisėdę garbaus amžiaus sulaukę žmones galėtų melsti sau sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.
„ - Šis angelas išdrožtas iš senojo Eržvilko ąžuolo, po kuriuo, kaip manoma, nakvojo didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Sovietmečiu ta vieta buvo tapusi tautinės savimonės žadinimo erdve, kur greta ąžuolo buvo deginamos žvakutės, buriamasi, meldžiamasi. Sovietų valdžia ne kartą bandė ąžuolą sunaikinti: barstė druska, degino, tačiau viskas per niek. Tuomet žmonės patys galingą medį nupjovė ir išvežę paslėpė. Taip, praėjus daugeliui metui, jo savininkui sužinojus apie Angelų kalvos projektą ir apie žinomo jurbarkiečio Vaclovo Dubikalčio paieškas surasti tinkamos medienos, ir buvo pasiūlytas senasis Eržvilko ąžuolas“, – pasakojo Angelų kalvos viena iš įkūrėjų Lolita Piličiauskaitė Navickienė.
Pirmųjų sakralios erdvės metinių proga naujai įkurdintas skulptūras pašventino Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Juozas Tunaitis ir pats monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, kuris po pašventinimo ceremoniją sakė:
„Angelų turėtų būti dar daugiau, juk tai globą ir gėrį simbolizuojančios dangaus būtybės. Šioje kalvoje įkurdintos skulptūros žmonėms primins, kad mūsų gyvenimo tikslas – ne tik gyventi šioje žemėje, bet savo gyvenimu ir darbais skelbti Dievo karalystę. Kiekvienam mūsų reikalingas angelas sargas, kad įspėtų mus, skubančius žemės keliais. Tad kiekvienam žmogui, taip ir Lietuvai reikia angelų sargų, daugybės angelų sargų. “


Nauja idėja atskriejo iš Latvijos
2010 metų rudenį Angelų kalvoje drauge su mons. Vytautu Rūku lankėsi Latvijos ambasadorius Lietuvoje, diplomatas Alberts Krenevskis. Jam, apžiūrinėjant bičiulio „Senjorų angelą“, kilo labai originali idėja:
„- Kodėl čia nėra Lietuvos, Latvijos ir Estijos angelų, laikančių rankose Baltijos kelią? Juk ši, prieš dvidešimt metų vykusi akcija pakeitė trijų Baltijos šalių likimus, tad ir angelai, simboliškai perteikiantys brolybės bei vienybės dvasią, čia būtinai turėtų įsikurti!“
Kilnios svajonės pildosi, tad reikia tikėti, kad ši aktuali ir prasminga iniciatyva pavirs realybe, o darbai, reikalingi jai įgyvendinti, padės šalims krikščioniškų vertybių pagalba tiesti simbolinius kelius, sujungiančius šalia Baltijos gyvenančių trijų valstybių siekius broliškai ir prasmingai gyventi.
 

Artimiausi objektai


Artimiausios lankytinos vietos

Komentarų kol kas nėra. Būkite pirmas!

Palikite komentarą

1
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.
  • Vardas*
  • El. paštas*

    (nebus publikuojamas)
  • Tinklapis
  • Komentaras*
Loading map..